About us
 
 

บริษัท รอยัลโฮม ฟู้ดโปรดัคส์ จำกัด

49 หมู่.3 ซ.สารพัดช่าง ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา     โทร 044-295262-6    แฟกส์ 044-256429

จุดเริ่มต้น
เมื่อปี  พ.ศ.2521 “ รอยัลโฮม เบเกอรี่ ” ได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดย นายทองดี  และนางยุวพา ศุภรทรัพย์ ซึ่งเป็น BAKERY และ โรงงาน ตั้งอยู่เลขที่ 866-868 ถ.สุทธิสาร กรุงเทพฯ เป็นกิจการขายปลีกและขายส่งในเขตกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล


ขยายสู่ จ.นครราชสีมา

ต่อมาในปี 2526 ได้มีการ ขยายสาขามายังจังหวัด นครราชสีมา โดยยึดทำเลขายปลีกและขายส่งอยู่บนถนนอัษฏางค์และเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายกิจการของ รอยัลโฮม เบเกอรี่เข้าไปในห้างสรรพสินค้าทั้งในเขต นครราชสีมา   อีสานตอนบนและล่าง

     


การก่อตั้ง Sun Merry
หลังปี พ.ศ.2530 จุดเปลี่ยนแปลงของร้านเบเกอรี่ทั่วไป ในกรุงเทพฯ ได้รับผลกระทบอันสืบเนื่องมาจาก การขยายกลุ่มธุรกิจ Fast Food จากต่างประเทศเข้ามายังเมืองหลวงอาทิ KFC, Mc Donald, Mister Donut, Dunkin Donut, Pizza Hut ฯลฯ ซึ่งมีผลทำให้ผู้บริโภคหันมานิยมอาหารหรือขนมที่ปรุง หรือผลิตสดๆ  ร้อนๆ ในห้างสรรพสินค้ามากกว่าเบเกอรี่สำเร็จรูปที่ขายในตู้ จึงทำให้เกิดร้าน “SUN MERRY”  ขึ้น โดยคุณทองดีและคุณยุวพา มองเห็นแนวโน้ม การบริโภคสินค้าเบเกอรี่ในอนาคต  ที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ในการขายจากสไตล์เก่าๆ ให้เป็นสไตล์การขายแบบอบสดๆ (Bake off) ณ จุดขายการใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบแช่แข็ง (Frozen Dough)
จากการที่ผู้บริหารไปดูงานและทัศนศึกษาต่างประเทศในปี พ.ศ. 2534 จึงได้นำเทคโนโลยีการแช่แข็งผลิตภัณฑ์เบเกอรี่(Frozen Dough) แบบยุโรปภายใต้การสนับ สนุนของบริษัท เลอซาฟ จำกัด ประเทศฝรั่งเศส มาใช้เป็นจุดแข็ง (Strength) ของบริษัทฯในการขยายสาขาธุรกิจเบเกอรี่ไปยังจังหวัดต่างๆ ใน ภาคอีสาน ทำให้บริษัทฯ สามารถประหยัดพื้นที่ในการผลิตและเครื่องจักรรวมทั้งพนักงาน อีกทั้งยังสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าได้ด้วยซึ่งได้นำมาใช้เฉพาะ กิจการเบเกอรี่ที่ตั้งอยู่ในห้าง สรรพสินค้า ได้แก่ร้าน Sun Merry และร้าน Sun Royal ส่วน Brand “รอยัลโฮม”ยังคงเน้นการผลิตเพื่อจำหน่ายส่งไปยังร้านค้าทั่วไปใน ภาคอีสานในขณะนั้น โดยมีลูกค้าขายส่ง ประมาณ 300 ร้านค้าแต่เนื่องจากกระแสการสร้างแบรนด์ในปัจจุบันทำให้ บริษัท รอยัลโฮม ฟู้ดโปรดัคส์ จำกัด ต้องปรับแผนใหม่ โดยใช้นโยบาย แบรนด์เดียว จึงได้มีการยกเลิกแบรนด์อื่น ๆ และเปลี่ยนไปใช้แบรนด์ Royal Home ทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน


รายละเอียดกลยุทธ์ช่องทางและการลงทุนของบริษัท รอยัลโฮม ฟู้ดโปรดัคส์ จำกัด
     กลยุทธ์ช่องทางการขาย (Channel of Distribution) ของบริษัท รอยัลโฮม ฟู้ดโปรดัคส์ จำกัด แบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ดังนี้

ขยายกิจการในรูปแบบ Shop
มีการผลิตในสาขา พื้นที่ประมาณ 15 –62 ตารางเมตร   ปัจจุบันมีจำนวน 10 สาขา  ครอบคลุมจังหวัดในภาคอีสานทั้งตอนบนและตอนล่าง ได้แก่

สาขาที่ 1
คลังพลาซ่า 2
จ. นครราชสีมา
โทร.083-3714746
สาขาที่ 2
The Mall
จ. นครราชสีมา
โทร.083-3714522
สาขาที่ 3
หน้าย่าโม
จ. นครราชสีมา
โทร.080-6786981
สาขาที่ 4
ร.พ.มหาราช
จ. นครราชสีมา
โทร.083-3717550
สาขาที่ 5
ซุ่นเฮงพลาซ่า
จ. ศรีสะเกษ
โทร.080-7284852
สาขาที่ 6
เทสโก้โลตัส ชัยภูมิ
จ. ชัยภูมิ
โทร.089-2797725
สาขาที่ 7
โลตัสซุปเปอร์มาเก็ต สุรินทร์พลาซ่า
จ.สุรินทร์
โทร.083-3717800
สาขาที่ 8
ทวีกิจ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
จ.บุรีรัมย์
โทร.083-3716515
สาขาที่ 9
ทวีกิจ พลาซ่า
จ.บุรีรัมย์
โทร.088-3482153
สาขาที่ 10
เทสโก้โลตัส ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
โทร.083-3716008
สาขาที่ 11
ร.พ.บุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์
 


กิจการขายตรง ในรูปแบบดังนี้

3.1    ส่งขนมให้แก่รถปรับอากาศ
3.2    ขายสินค้าส่ง โรงเรียน , โรงแรม , โรงงานอุตสาหกรรม , บริษัทฯ ทั่วไป
3.3    บริการจัดคอฟฟี่เบรคนอกสถานที่ สำหรับงานมงคล , งานสัมมนา , งานเลี้ยงทั่วไป
3.4    บริการจัด SNACK BOX ในรูปแบบขนม Coffee Break Set สำหรับลูกค้าทั่วไป
3.5    บริการจัดขนมคุกกี้ขันหมาก / ขนมเปี๊ยะ / ขนมเค้กแต่งงาน – วันเกิดทั่วไป

 

การรักษาคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการ
     บริษัทฯ ยังได้มีการปรับระบบการบริหารคุณภาพเพื่อความสามารถในการแข่งขันและเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า  โดย

1.
การรักษามาตรฐานของสาขาด้วยระบบตรวจสอบ QSC
     บริษัท รอยัลโฮม ฟู้ดโปรดัคส์ จำกัด มีระบบตรวจสอบการทำงานของสาขาทุกเดือน โดยเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญมาก ได้แก่

      •   คุณภาพและมาตรฐานสินค้า (Quality) – ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าจากโรงงานและสินค้าผลิตในพื้นที่ ตรวจสอบมาตรฐานและการเก็บรักษาวัตถุดิบ
          ขั้นตอนการผลิต อุณหภูมิตู้แช่และเตาอบ และอื่นๆให้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

      •   บริการ (Service) – ตรวจสอบขั้นตอนการทำงานของพนักงานในร้าน การแต่งกาย และสุขลักษณะต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ในการบริการด้วย


      •   ความสะอาด (Cleanliness) - ตรวจสอบพื้นที่ขาย พื้นที่ผลิต ความสะอาดหน้าร้านและบริเวณโดยรอบ ความสะอาดของอุปกรณ์การขาย การผลิตและอุปกรณ์
          ต่างๆภายในร้านเจ้าหน้าที่ระดับ Supervisor และ Manager จะออกสุ่มตรวจพื้นที่เพื่อทำการประเมินและให้คะแนนทุกๆเดือน ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านไม่ว่าจะ
          ใช้บริการที่รอยัลโฮมสาขาใด ลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน การบริการที่ดี และมีความสะอาด เท่าเทียมกันทุกสาขา นอกจากนี้ วินัยการทำงาน
          อื่นๆ ก็จะได้รับการประเมินด้วยเช่นเดียวกัน

2. แผนกลูกค้าสัมพันธ์
     เพิ่มแผนกลูกค้าสัมพันธ์ หรือ Call Center หมายเลข 044-244344 เพื่อรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ จากลูกค้า

3. แผนกตรวจประเมิน (Audit)
     มีแผนกตรวจประเมิน (Audit) การบริการของพนักงานในสาขา และตรวจประเมินคุณภาพของสินค้า โดยมี Auditor จากบริษัท ฯ และ Auditor จากภายนอก

 
บริษัท รอยัลโฮม ฟู้ดโปรดัคส์ จำกัด
49 หมู่.3 ซ.สารพัดช่าง ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา
Tel. 044-295262-6   Fax. 044-256429
info@royalhome.co.th

Home   |   About us  |   Product   |   Branch   |   Gellary   |  Contact us
© Copyright 2012  www.royalhome.co.th  All rights reserved.    Webhosting & Webdesign by www.Joinhost.com